Cena kurzu je 2 000 Kč.

Uzávěrka přihlášek posunuta na 31.3.2008 , kapacita účastníků je omezena.

Termíny víkendů

4.-6. 4. 2008 Rozjezdový víkend
23.-25. 5. 2008 Kvetoucí víkend
1.-10. 8. 2008 Letní část
12.-14. 9. 2008 Podzimní hodnotící

Vstupní podmínky stanovené Řádem pro vzdělávání

 1. Dosažení věku 21 let před zahájením hlavní části ILŠ (výjimku z tohoto požadavku může povolit vůdce ILŠ)
 2. alespoň jeden rok aktivní činovnické praxe po složení vůdcovské zkoušky
 3. vyjádření vedoucího střediska a výchovného zpravodaje ORJ
 4. a) absolvence libovolné LŠ
  b) absolvence libovolné lesní školy či kurzu a zároveň praxe v přípravě a vedení nebo zabezpečení akcí vzdělávání činovníků (jako lektor, instruktor-elév, organizátor či podobně), v rozsahu alespoň 9 dnů

Podmínky absolvence

 • aktivní účast na všech akcích ILŠ
 • zvládnutí týmové přípravy programu pro spřátelený vůdcovský kurz.
 • realizace samostatného vzdělávacího projektu
 • příprava a realizace lektorského bloku
 • Prokázání všech kompetencí (znalostí, dovedností a postojů) které jsou součástí IK